Aqua City BĐS Nghỉ Dưỡng

Ad gửi tổng hợp Link 3D các dự án:

1, Phan Thiết:
https://bds.vr360plus.vn/projects/tour360/novaworld-ver2/
Sa bàn ảo: https://saban.novaworldphanthiet.com.vn/
Thực tế ảo: https://bds.vr360plus.vn/projects/tour360/novaworld-ver2/
Link nhà mẫu 360 của NVW Phan Thiết:
PGA Golf: https://my.matterport.com/show/?m=VCyVwsQS4Z4
Florida:
https://my.matterport.com/show/?m=eCMtw6tDd2X
https://my.matterport.com/show/?m=xdrDsASaMaC
https://my.matterport.com/show/?m=iB5RFXoAQhQ

2, AquaCity
Sa bàn ảo: https://saban.aquacity.com.vn/?page=hotspots&zone=ps
3, Hồ Tràm
Thực tế ảo: https://novaworldhotram.vn/du-an-360/

 

 

Related posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: