Tin Mới Nhất

Quy hoạch đô thị mới Cam Lâm tránh làm xáo trộn đời sống nhân dân

Khánh Hòa – Địa phương xác định việc lập đồ án quy hoạch chung tại huyện Cam Lâm và Diên Khánh theo hướng hợp lý, tránh làm xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Related posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: